• ⭐PRAVIDLA FÓRA⭐

  1. Tím, že se hráč přihlásí na účet potvrzuje, že s pravidly souhlasí a zavazuje se podle nich řídit.
  2. Každý uživatel fóra by se měl snažit chovat se k ostatním zdvořile a s úctou, neboť se na fóru sdružují různé věkové kategorie.
  3. Každý uživatel fóra je povinen respektovat rozhodnutí, která stanoví administrátor hry či správci fóra a dodržovat doporučení jimi stanovená.
  4. Moderátor má právo za jakékoli porušení pravidel fóra udělit uživateli trest dle výše prohřešku.
  5. Je přísně zakázáno používat kdekoliv na fóru či v soukromých zprávách neslušná či vulgární slova a urážky vůči jiným hráčům.
  6. Urážky, vulgarita či provokace vůči moderátorům může být trestána okamžitou trvalou blokací. Témata a příspěvky vytvořené za účelem vyvolání nějakého osobního konfliktu vůči moderátorům budou vymazány a jejich autor přísně potrestán.
  7. Je přísně zakázáno prezentovat na fóru extremistické hnutí, pornografii, politické či náboženské názory, rasismus či cokoliv jiného, co je většinovou společností považováno za nevhodné nebo kazící dobré mravy.
  8. Je zakázáno na fóru zveřejňovat soukromou korespondenci, zprávy z ticket systému (Discord) či tresty z fóra.
  9. Ryze soukromou komunikaci mezi dvěma uživateli směřujte do soukromých zpráv v případě, že její důsledky nemají žádný dopad na další uživatele fóra (smyslem je zejména zabránit diskuzím o počasí apod.)
  10. Je zakázáno používat herní nick, který je vulgární, nevhodný či napodobuje herní nick členů Admin Teamu.
  11. Je zakázáno vydávat se za člena Admin Teamu.
  12. Je zakázáno ve svém profilu (bydliště, koníčky aj.) psát vulgární či jinak nevhodná slova.
  13. Je zakázáno vymáhat heslo od účtu jiného uživatele.
  14. Předtím, než vytvoříte topic s určitým tématem (otázkou, nejasností aj.), použijte tlačítko "Hledat", které se nachází ve Vašem hlavním panelu, a ověřte si, zda se daná věc již neprojednávala či nebyla zodpovězena. Zabráníte tím zbytečnému vytváření opakovaných témat.
  15. Je zakázáno zbytečně fórum zatěžovat zprávami, které jsou brány za spam (zprávy typu: Hmmm, LOL, Ach jo atd.).
  16. Je zakázáno spamovat osobní schránku zpráv hráče či spamovat na profil jiného hráče.
  17. O tom co je bráno za spam rozhodují moderátoři.
  18. Je přísně zakázáno vkládat obrázky, které budou v rozporu s pravidly fóra (pornografické, extrémistické apod.)
  19. Je zakázáno vytvářet témata či posty za účelem propagace jiných internetových browserových her či stránek, které na toto fórum nepatří.
  20. Nepoužívejte ve svých postech žádný materiál, na který má někdo jiný autorská práva, bez jeho souhlasu.
  21. Je zakázáno využívat avatary jiných uživatelů fóra bez jejich souhlasu.
  22. V případě méně závažného porušení pravidel fóra bude hráč napomenut zprávou či formou varování. V případě, že se bude jednat o opakovaný menší přestupek či hrubší porušení pravidel, bude hráči udělena dočasná blokace účtu. V případě, že se bude jednat o neuposlechnutí příkazu administrátora či o hrubé porušení pravidel fóra, je možné udělit blokaci uživatelova účtu na dobu předem určenou či na dobu trvalou.
  23. Administrátor hry má právo udělit blokaci účtu i za výjimečných podmínek, které nejsou stanoveny v pravidlech.
  24. V případě zablokovaného účtu má trestaný hráč zakázáno přihlašovat se na fórum přes jiný účet, či vkládat příspěvky na fórum přes jiného hráče.